Ursprunget till Almedalsveckan var när Olof Palme under flera somrar höll tal i parken Almedalen i Visby. Startskottet var ett improviserat möte som den dåvarande utbildningsministern hade i Almedalen den 25 juli 1968 tillsammans med Krister Wickman, tilltänkt partiledarkandidat. Palme talade då från ett lastbilsflak vid Kruttornet intill Almedalen.

Första gången samtliga riksdagspartiledare fanns på plats var 1991. Idag har varje riksdagsparti en egen dag enligt rullande schema, då man fokuserar på partiets frågor och partiledaren håller tal i Almedalen på kvällen, klockan 19:00. Detta innebär även att veckan utökades med en dag 2011, söndagen i vecka 26, eftersom antalet riksdagspartier då gick från sju till åtta.

I mitten på 1980-talet var politikerveckan hotad. Den dramatiska sommaren 1986, efter mordet på Olof Palme, var det enbart Miljöpartiet och Vpk som närvarade. Många tyckte att politiska tal i Almedalen var alldeles för förknippade med Palme. Ingvar Carlsson tog dock upp traditionen och började tala i Almedalen i början av 1990-talet efter att ha blivit övertygad av Olof Palmes änka Lisbet Palme.

Under 2000-talet har veckan vuxit explosionsartat. Från att enbart ha omfattat partiledartalen hölls det första seminariet år 1982, ett ekonomiskt seminarium arrangerat av Socialdemokraterna. Först 1993 ordnades det första seminariet av en intresseorganisation. Idag medverkar cirka 1 500 arrangörer med över 3 000 evenemang, 700 journalister och 35 000 besökare.