Inlägg av Roine

PR-kampanjer att inspireras av

Gudrun eldar pengar – 2010 Gudrun Schyman från Feministiskt initiativ eldade upp 100 000 kronor som en manifestation för rättvisa löner mellan kvinnor och män. Summan som eldades upp motsvarar vad kvinnor i Sverige förlorar i lön varje minut, jämfört […]

Om Almedalsveckan

Almedalen är den viktigaste politiska mötesplatsen i Sverige utanför Stockholm. Tillgängligheten till politiska aktörer på nationell, regional och lokal nivå är unik. Här skapas möjligheter att delta i demokratiska samtal, sätta en politisk agenda, utvidga nätverk bland politiker och intressenter […]

Almedalsveckans historia

Ursprunget till Almedalsveckan var när Olof Palme under flera somrar höll tal i parken Almedalen i Visby. Startskottet var ett improviserat möte som den dåvarande utbildningsministern hade i Almedalen den 25 juli 1968 tillsammans med Krister Wickman, tilltänkt partiledarkandidat. Palme […]

Almedalsboken

År 2018 firade Almedalsveckan 50-årsjubileum. Inför detta tog forskaren Lena Lid Falkman vid Handelshögskolan i Stockholm fram boken ”Almedalen – makt, magi och möten”. Sandra Kastås på Almedalsbyrån fick möjlighet att som en av 25 författare skriva ett eget kapitel: […]

Kontakta oss

Amedalsbyrån har över 20 års samlade kunskaper och erfarenheter från Almedalsveckan och är ett resultat av samverkan mellan Orakel PR och Kusinerna Kommunikation. Tillsammans kan vi erbjuda kunderna ett helhetskoncept på Almedalsveckan.

Kontakta oss för en lyckad Almedalsvecka: info@almedalsbyran.se

Skeppsbron 24, 621 58 Visby

Skeppsbron 8, 111 30 Stockholm