Foto: www.jarvaveckan.se

Järvaveckan är ett initiativ av Ahmed Abdirahman, grundaren av den ideella föreningen The Global Village, en partipolitiskt och religiöst obunden förening med hemvist i Hjulsta, Stockholm.

Järvaveckan genomfördes första gången 2016. Redan två år senare hade man lyckats locka dit alla partiledare att hålla tal på sin egna dag, likt Almedalsveckan. Järvaveckan pågår under nio dagar, en dag längre än Almedalsveckan, då de räknar in Feministiskt Initiativ som sitter i kommunfullmäktige i Stockholms stad.

Syftet med veckan är att minska avståndet mellan de folkvalda politikerna och medborgarna, med fokus på ytterområdena i Stockholm. Genom att locka partiledare från samtliga riksdagspartier och samhällsaktörer från många olika branscher, bidrar Järvaveckan till att öka förutsättningar för alla medborgare att engagera sig politiskt, delta aktivt i samhället och sätta sina prioriterade frågor på den politiska agendan.

Det levande navet för Järvaveckan är en stor mötesplats för samhällsengagemang. Företag, föreningar, myndigheter, organisationer, politiker och medborgare inbjuds för att vara på plats och bidra med expertis och perspektiv. Nästan 200 organisationer ställer ut på Spånga idrottsplats där Järvaveckan anordnas.

Kontakta oss om ni vill ha hjälp att synas på Järvaveckan