Almedalen är den viktigaste politiska mötesplatsen i Sverige utanför Stockholm. Tillgängligheten till politiska aktörer på nationell, regional och lokal nivå är unik. Här skapas möjligheter att delta i demokratiska samtal, sätta en politisk agenda, utvidga nätverk bland politiker och intressenter samt exponering mot viktiga målgrupper. På så sätt är Almedalsveckan en central del av företag och organisationers lobbyarbete och erbjuder en unik möjlighet att på ett effektivt sätt nå beslutsfattare och opinionsbildare med era budskap.

Almedalsveckan inträffar varje år vecka 27 (söndagen vecka 26 till söndagen vecka 27). Utbudet med aktiviteter är enormt, vilket gör att det gäller att sticka ut, vara kreativ samt ha en engagerande frågeställning för att höras i det enorma kommunikationsbruset. Det kan Almedalsbyrån hjälpa er med.

Kontakta oss

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Amedalsbyrån har över 20 års samlade kunskaper och erfarenheter från Almedalsveckan och är ett resultat av samverkan mellan Orakel PR och Kusinerna Kommunikation. Tillsammans kan vi erbjuda kunderna ett helhetskoncept på Almedalsveckan.

Kontakta oss för en lyckad Almedalsvecka: info@almedalsbyran.se

Skeppsbron 24, 621 58 Visby

Skeppsbron 8, 111 30 Stockholm