Intima möten med en chans att få prata med ansvariga politiker och opinionsbildare kan ibland vara det bästa sättet för att nå framgång och starten på att förändra i en samhällsfråga.

Vi sätter upp relevanta möten mellan er, politiker och opinionsbildare. Vi kan även utforma och moderera rundabordssamtal med era intressenter för att lyssna in, visa olika vinklar av ett problem, samt skapa en gemensam syn och debatt i en frågeställning.